Özel eğitim

Özel eğitim, eğitim ve öğrenim zorluğu çeken bireylerin engel ve özelliklerine uygun olarak hazırlanmış eğitim programları ile konusunda uzman özel olarak yetiştirilmiş kişiler tarafından ideal ortamlarda verilen eğitimdir.

 

Özel yetenekliler, öğrenme güçlüğü çekenler, fiziksel engeli olanlar, gelişim yetersizliği çekenler, davranış bozuklukları ve yaşıtlarından farklı olan çocukların ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini kişiye özel programlarla uygun ortamlarda empatik yaklaşım danışmanlık merkezimizde yapmaktayız.

 

Ülkemizde özel eğitime ihtiyacı olan çocuk ve yetişkinlerin sayısı oldukça fazladır. Özel bireylerin tıpkı normal gelişim gösteren bireyler gibi eğitimde de fırsat eşitliğini sağlamak ve sosyal hayata uyum sağlamalarına katkıda bulunmak gerekir. Çocuğun veya yetişkinin özel gereksinim türüne göre belirlenecek programlara göre özel eğitim metotları vardır.

 

Özel eğitimde ne amaçlanır?

 

Bireylerin engellerine göre özel olarak hazırlanan özel eğitim planları ile motor gelişimleri, yaşam becerileri, çevresine uyumlu, üreten, kendi kendine ihtiyaçlarını giderebilen yaşama katılmalarını hedefler. Tüm bunlar aile ile iş birliği içinde yapılırsa daha başarılı olur.

 

Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezinde özel eğitime ihtiyacı olan bireylere ergoterapi, dil konuşma becerileri, motor becerileri, fizyoterapi hizmetleri gelişim özelliklerine göre bireysel veya grup olarak verilir. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin profesyonel olarak hazırlanan yöntem ve materyallerle yapılır.

 

Empatik Yaklaşım Danışmanlık Merkezimizde;

 • Zihinsel yetersizlik
 • İşitme Problemleri
 • Otizm
 • Down sendromu
 • Öğrenme ve konuşma güçlüğü
 • Dikkat dağınıklığı
 • Hiperaktivite
 • Serabral palsi
 • Özel yetenekliler
 • Davranış bozuklukları
 • Görme engelli

Gruplara ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve danışmanlık verilir.

 

Bu özel ilgi gösterilmesi gereken bireyler davranış becerilerini kazanmak için biraz daha fazla desteğe ihtiyaç duyarlar. Öğrenme özelliğine göre aynı grupta eğitim alması daha başarılı olur.

 

Yaşıtlarına göre bedensel, zihinsel ve öğrenme açısından geride kalan bireylere özel hazırlanan eğitim programları ile özel eğitim verilir. Merkezimizde özel olarak yetişmiş eğitim personeli ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitimlerde ailelere verilecek eğitimle verimli hale gelmesi sağlanır.

 

Özel eğitimi ücretsiz almak için özel eğitim raporu alınmalıdır. Devlet her çocuk için eğitim ve sağlık masrafları için aylık olarak ödeme yapar. Rapor 1 yıl için geçerli olup, yıl sonunda tekrar sağlık kurulu tarafından

değerlendirilir.